Hjernerystelse

Gode idéer efter en hjernerystelse. Der er ikke noget du ikke må
- men lyt til dig krop - TILSTANDEN HAR EN GOD PROGNOSE

Vil du læse mere, er her et link til artikel i Ugeskrift for læger 22. april 2024: diagnostik-og-handtering-af-hjernerystelser